ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ GEL

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας DGY είναι 12 χρόνια σε φόρτιση συντήρησης ή 200 κύκλους με αποφόρτιση 80% ή 1200 κύκλους με αποφόρτιση 20%. Ελάχιστη τάση αποφόρτισης 1,75V/cell σε 20h. Χρόνος επαναφόρτισης 8-10h. charge efficiency factor: 1,2.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ET-GEL είναι 8-10 χρόνια σε φόρτιση συντήρησης ή 500 κύκλους με αποφόρτιση 80% ή 1200 κύκλους με αποφόρτιση 20%. Ελάχιστη τάση αποφόρτισης 1,75V/cell σε 20h. Χρόνος επαναφόρτισης 8-10h. charge efficiency factor: 1,2.

Πλεονεκτήματα των μπαταριών GEL

• Η εξισωτική φόρτιση δεν είναι απαραίτητη.
• Χαμηλή αυτοαποφόρτιση.
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
• Ανάκτηση χωρητικότητας ακόμα και από βαθιές αποφορτίσεις, ακόμα και όταν η μπαταρία δεν επαναφορτίζεται αμέσως.
• Τέλεια μπαταρία για ημερήσιες κυκλικές φορτίσεις / εκφορτίσεις.
• Διαχωριστής Πολυμερούς με glass matt για αυξημένη απόδοση.
• Καλύτερη απόδοση σε ανόμοιες φορτίσεις / εκφορτίσεις.
• Μπορεί να αποφορτιστεί ακόμα και όταν δεν έχει φορτιστεί πλήρως χωρίς απώλεια χωρητικότητας.
• Δέχεται μεγαλύτερη αποφόρτιση λόγο χαμηλότερης εσωτερικής αντίστασης.
• Μικρότερη πιθανότητα εσωτερικού βραχυκυκλώματος λόγο ενισχυμένης εσωτερικής μόνωσης.
• Τέλειες αποδόσεις για βαθιές αποφορτίσεις.
• Ανθεκτικότερες σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
• Αδύνατη θειίκωση λόγο του gel.

Προβάλλονται και τα 4 αποτελέσματα