ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΒΑΘΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ VRLA

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας VRLA είναι 12 χρόνια σε φόρτιση συντήρησης ή 200 κύκλους με αποφόρτιση 80% ή 1200 κύκλους με αποφόρτιση 20%. Ελάχιστη τάση αποφόρτισης 1,75V/cell σε 20h. Χρόνος επαναφόρτισης 8-10h. charge efficiency factor: 1,2.

Οι σειρές μπαταριών VRLA βαθιάς εκφόρτισης χαρακτηρίζονται από τον υψηλό βαθμό απόδοσης της αποθηκευμένης ενέργειας, καθώς οι πλάκες των πόλων της είναι σε μεγαλύτερο πάχος από τις κανονικές μπαταρίες π.χ. ενός αυτοκινήτου. Μπορούν να αποδώσουν και απότομα σχετικά μεγάλα ρεύματα και μικρά ρεύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της μπαταρίας. Είναι κατάλληλες για χρήση σε Φωτοβολταϊκά συστήματα ή για ανεμογεννήτριες σε αυτόνομα συστήματα που απαιτούνται βαθιές εκφορτίσεις.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας VRLA είναι 3-5 χρόνια σε φόρτιση συντήρησης ή 350 κύκλους με αποφόρτιση 80% ή 1600 κύκλους με αποφόρτιση 20%. Ελάχιστη τάση αποφόρτισης 1,75V/cell σε 20h. Χρόνος επαναφόρτισης 8-10h. charge efficiency factor: 1,2.

Προβάλλονται και τα 7 αποτελέσματα