ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μπαταρίες Αυτοκινήτων EXIDE Μικρό-Υβριδικής τεχνολογίας (START-STOP). Χωρίζονται σε 2 κατηγορίες AGM& ECM. Οι AGM (AbsorbentGlassmat), δηλαδή ανάμεσα στα ηλεκτρικά στοιχεία υπάρχει ένα γυάλινο μάτι από καθαρό κράμα πυριτίου και βορονίου.

Ορισμένα χαρακτηριστικά αυτών των μπαταριών είναι :

1. Παραγωγή λιγότερου υδρογόνου κατά την φόρτιση.
2. Μεγαλύτερη αντοχή σε κραδασμούς.
3. Δεν συμπληρώνουμε νερό.
4. Περισσότερη διάρκεια ζωής.
5. Καλύτερη απόδοση σε θερμά κλίματα.
6. Απώλειες φόρτισης 4%.

Προβάλλονται και τα 6 αποτελέσματα