ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 6 VOLT ΒΑΘΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ

Μπαταρίες μολύβδου 6volt βαθιάς εκφόρτισης ανοικτού τύπου.

Οι μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης 6V ανοιχτού τύπου, κατασκευάζονται με πολύ βαριές επίπεδες πλάκες, σε ορθογώνια μορφή. Έχουν 25% περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια από τις μπαταρίες 12V και είναι κατάλληλες για Σύστημα ηλιακής και αιολικής ενέργειας, επικοινωνιακού Εξοπλισμού, Σύστημα παροχής ισχύος έκτακτης ανάγκης.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 11 χρόνια σε αποφόρτιση 20% με 3200 κύκλους ή 1200 κύκλους στο 80% αποφόρτισης.

Ελάχιστη τάση αποφόρτισης 1,75V/cell σε 20h.

Χρόνος επαναφόρτισης 8-10h. charge efficiency factor: από 1,40 έως 1,5.

Προβάλλεται το μοναδικό αποτέλεσμα

  • Μπαταρία 6V 245Ah

    Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης ανοιχτού τύπου με υγρό ηλεκτρολύτη χαμηλής συντήρησης, κατάλληλη για φωτοβολταϊκά συστήματα και εφαρμογές με επαναλαμβανόμενους κύκλους φόρτισης – εκφόρτισης.